Miljøprofil

Miljølover & forskrifter

Vi etterlever og oppfyller kravene i miljølover og forskrifter.

Fordeler for miljø og kunder

Vi støtter og råder våre kunder til å velge miljømessige holdbare løsninger som er kostnadseffektive I et livsløpsperspektiv.

Utvikling av miljøarbeidet I elfag bedriftene

Vi arbeider målrettet med forbedring av egen miljøpåvirkning: