ENØK

Se vår demo

Urheims Elektrokompani AS ønsker å være din samarbeidspartner som kan bidra til å bedre dine energikostnader.

Vår kompetanse og brede erfaring gjør oss i stand til å analysere ditt totale energiforbruk, komme med innspill til sparetiltak og gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre en kostnadseffektiv drift. Besparelser i størrelsesorden 20 til 30 prosent er ikke uvanlig.

Energisparende løsninger
Energisparende løsninger kan enkelt realiseres med Xcomfort. Varmekilder som panelovner, varmekabel, varmefolie eller vannbåren varme reguleres til å gi komfortabel temperatur i tidsrom av døgnet hvor det enkelte rom benyttes, og senkes automatisk til sparenivåer når rommet normalt ikke benyttes. Hver varmesone vil ha sin egen profil etter hvordan rommet vanligvis brukes. Energiforbruket til oppvarming kan med disse enkle grep reduseres med 20 – 30%

Prinsippet

Termostater eller temperaturgivere rapporterer trådløst den faktisk målte temperaturen i rommet, enten til Room Manager eller Home Manager som ivaretar reguleringen. Derfra sendes kommandoer til varmekilden som varmes opp eller slås av i henhold til temperaturprofilen som er satt opp for den enkelte varmesone eller rom.

Temperaturprofil settes opp med tider for når man ønsker komfortabel temperatur, og man bestemmer både hva den komfortable temperaturen skal være, og hvor mye man skal senke ned i de ulike senkenivåene. Alle innstillinger gjøres i etterhånd enkelt ved betjening av Home Manager eller Room Manager.

I hjemmet

Sparemulighetene man har hjemme er betydelige når man bruker elektrisitet som hovedkilde for oppvarming. Temperaturen kan gjerne senkes et par grader når man er borte fra huset på dagtid, og la temperaturen falle ytterligere om natten. I tillegg kan man overvåke dører og vinduer, slik at man ikke fyrer unødvendig i rom hvor disse står åpne.

På hytta

Når hytta fungerer som fritidsbolig, er det liten grunn til å ha høyere temperatur enn at man holder det frostsikkert innendørs i de perioder man ikke bruker hytta. Når man beslutter å reise dit, ringer man opp og klargjør oppvarmingen for et komfortabelt nivå ved hjelp av noen få tastetrykk på telefonen, eller ved å sende en tekstmelding. Samtidig kan man få en rapport tilbake som forteller temperatur både inne og ute.

Morgen

Før man står opp om morgenen har temperaturen allerede steget til komfortabelt nivå. Det tas hensyn til utetemperaturen slik at det begynner å varme tidligere dersom det er kaldt ute. Typiske rom man bruker om morgenen er soverom, bad, kjøkken og gang. Øvrige rom kan fortsatt ha nedsenket temperatur en stund til.

Dag

Når en forlater huset er det ikke nødvendig med komforttemperatur lenger. Da kan temperaturen gjerne være nedsenket frem til litt før beboerne kommer hjem. I en familie skjer dette gjerne til forskjellige tider, som når barna kommer hjem fra skolen. Lekserommet er riktig temperert nå, så det er bare å sette i gang med hjemmearbeidet med det samme. Øvrige rom er fortsatt i sparenivå.

Kveld

Barna har lagt seg, og det er tid for litt kvalitetstid. Temperaturen kan senkes på alle andre steder enn i stuen og på badet, og lyset dempes til en mer romantisk aftenstemning.

Natt

Hele huset er nå i sparemodus. Alt lys er slukket. Temperaturen kan falle ned til nattens sparenivå i alle rom. Må man opp om natten kan det svake nattlyset tennes med knappen på nattbordet, og man kan orientere seg frem til badet uten å måtte våkne helt.

Våre leverandører: