Garanti

Urheims Elektrokompani AS er medlem av ELFAG, og kan derfor tilby våre kunder ELFAGS garantiordning for forbrukerkunder.

1. Femårsgaranti som gir deg trygghet

Elfags femårsgaranti har mange fordeler.

Med Elfags femårsgaranti garanterer vi for kvaliteten av våre arbeider, materialer og utstyr.
Vi garanterer at vår leveranse oppfyller alle forskriftskrav og alle relevante bransjenormer.
Vi utbedrer alle mangler som meldes innen 5 år etter at tjenesten ble levert.
Utbedringen gjøres vederlagsfritt.

Dette er Elfags femårsgaranti

Garantien gjelder de produkter og arbeider [Elfag-bedriften] har levert og som omfattes av avtalen mellom [Elfagbedriften og kunden]. Garantien gjelder også reparasjonsarbeider dersom en mangel skulle oppstå.
Garantien omfatter ikke følgeskader.
Garantien gjelder utelukkende ved retting eller omlevering. Ved krav om erstatning, prisavslag eller andre misligholdbeføyelser gjelder lovens eller avtalens alminnelige regler
Garantien gjelder ikke dersom det er klart at leveransen er skadet som følge av feil bruk eller ytre påvirkning (vannskader, følger av feil ved eksisterende installasjoner, med videre).
Garantien gjelder ikke lyskilder og tilsvarende produkter som må anses som forbruksartikler
Garantien stilles av [Elfagbedriften], som en del av kontrakten med kunden. Elfag-kjeden er ikke ansvarlig for at slik garanti stilles.
Krav under garantien må rettes til [Elfagbedriften], og andre Elfag-medlemmer eller kjeden som sådan kan ikke stilles ansvarlig for slike garantikrav.

3. Se merket – føl trygghet

Bruk alltid en NELFO-merket elinstallatør. De har kunnskap og kompetanse som gir deg trygghet og økt sikkerhet. Både om dagens regler og forskrifter, men også om fremtidens krav og muligheter. En NELFO-merket elinstallatør kan langt mer enn bare å koble. De gir gode råd og utfører nødvendig sikkerhetssjekk hos deg. De har alltid elsikkerhet i fokus, og utfører sine oppdrag med kvalitet. Elektrisitet kan være en ”farlig venn” – erfaring og kompetanse er derfor helt nødvendig.

Bruker du en NELFO-merket elinstallatør får du ikke bare kvalitetsmessig utført arbeid, du får også økt merverdi, som bedre økonomi, komfort og bokvalitet.

Det lønner seg å bruke en NELFO-merket installatør. En stor andel av NELFOs elektrointallatører er også ekominstallatører. Se Post- og teletilsynets side med oversikt over autoriserte installatører.

4. Garantien omfatter kun medlemsbedrifter

Denne garantiordningen omfatter kun medlemsbedrifter i ELFAG.

5. Det er ditt ansvar

Eier og bruker er ansvarlig for den elektriske installasjonen og det elektriske utstyret i boligen. Det er lovpålagt at all elektrisk installasjon skal utføres av en godkjent elektroinstallatør, bortsett fra enkelte ting du har lov å gjøre selv.
Klikk her for informasjon om hva du har lov å gjøre selv forbrukersidene.
For å utføre arbeid på ekom-nett kreves autorisasjon fra Post- og teletilsynet, men i egen bolig/leilighet kan en selv utvide tele/datanett etter grensesnittet dersom en har kompetanse til det.

6. Samsvarserklæring

Ifølge forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 12 skal det utstedes en erklæring om at nye installasjoner og endringer av bestående installasjoner er utført i samsvar med forskriftenes minimumskrav. Hensikten med dette er at kunden skal få en skriftlig garanti om at installasjonen er prøvet og kontrollert for å sikre at denne tilfredsstiller forskriftenes krav. Erklæringen, sammen med nødvendig dokumentasjon skal sendes til eier/kunde så snart anlegget/installasjonen er ferdig. Kunden er pålagt å oppbevare samsvarserklæringen i hele installasjonens levetid.

For ekom-installasjoner er det ikke samme krav om samsvarserklæring i bolig/leilighet.