Ladestasjoner og elbil

Ladestasjoner og elbil løsninger til private, sameier og borettslag


Zapcharger pro løsning

ZapCharger Pro er en intelligent ladeløsning som kombinerer toppmoderne kraftelektronikk- maskinvare som kjører avansert programvare og en tilkoblet sky-løsning for avansert kon gurasjon, overvåking,lastbalanseringsalgoritmer og mer.

Laget i Norge

Alle produktene er designet og produsert i Norge

Bruk all tilgjengelig kapasitet

Ikke la strømbegrensninger i bygningen være en begrensende faktor for ditt elektrisk ladebehov i dag og i fremtiden. ZapCharger Pro har innebygde funksjoner som støtter strømdeling og fasefordeling. Ved å kontrollere disse funksjonene kan alle ladere bruke all strøm som er tilgjengelig i installasjonen, og vil til enhver tid gi den raskeste og mest optimale ladehastigheten.

Dynamisk lastbalansering mellom alle ladestasjonene

ZapCloud kjører last- og fasebalanseringsalgoritmen og vil sikre at installasjonen din oppnår den beste utnyttelsen av all ledig kapasitet. Strømmen blir dynamisk allokert til ladere som er i bruk, enten om behovet er så lavt som 1,4kW eller så høyt som 22kW. Balanseringsalgoritmen i ZapCloud sikrer også at belastningen over fasene i installasjonen er så jevnt fordelt som mulig.

Unik fasebalansering gir opptil 22 kW for alle ladestasjonene

Hver ZapCharger Pro i en installasjon kan levere fra 1,4kW opp til 22kW (eller 110 km per time elektrisk rekkevidde). Hver ladestasjon støtter en-fase eller tre-fase lading på ethvert nivå. Den optimale innstillingen til hver ladestasjon bestemmes av ZapCloud-algoritmen basert på den totale belastningen på systemet. Dynamisk fasebalansering (patentsøkt) gjør at systemet vårt kan takle både en-fase og tre-fase lading samtidig, og dermed optimalisere bruken av all tilgjengelig strøm samtidig som det forhindrer skjevlast.

Køsystemet distribuerer lasten over tid på en intelligent måte

Med et køsystem administrert av ZapCloud, er det teoretisk ingen grense for hvor mange ZapCharger Pro du kan koble til på en enkelt krets, men vi anbefaler å se på forventet bruk før du bestemmer hvor mange ladestasjoner du kobler til en enkelt krets.

ZapCharger Pro løsningen deler først all tilgjengelig strøm blant alle tilkoblede biler og hvis den kon gurerbare minimale ladestrømmen ikke kan garanteres, blir de gjenværende bilene plassert i kø og yttet fremover så snart en bil er ferdig ladet eller frakoblet. I praksis skjer dette sjelden på grunn av optimal utnyttelse av ledig kapasitet.

Utvid installasjonen

En ZAPTEC installasjon deler en enkel krets og en enkel strømkabel.

All kommunikasjon mellom ladestasjonene og ZapCloud skjer gjennom den samme strømkabelen.
Alt-i-en ZapCharger Pro ladestasjonen med integrerte sikringer, jordfeilvern (RCD type B) og avansert
lastbalansering kontrollert av ZapCloud, gir et mye enklere oppsett enn tradisjonelle løsninger.

Den unike utformingen av ZapCharger Pro med hurtig-kobling på bakplaten gjør at det elektriske arbeidet kan utføres separat fra selve installasjonen av ladestasjonen.

I et ZapCharger Pro system starter du med investeringen i en felles infrastruktur og kobler deretter ladestasjoner på etter behov.

Å gjøre din bygning eller garasje ladeklar har aldri vært enklere eller rimeligere.

Rettferdig bruk

Få oversikt over strømforbruket og betal kun for eget forbruk.

Hver ZapCharger Pro måler strøm gjennom en innebygd energimåler. En systemadministrator kan generere forbruksrapporter for hver ladeplass eller hver enkelt bruker for å dele kostnadene nøyaktig.

Prissetting og fakturering kan tilpasses kundens spesi kke behov. En kombinasjon av pris per kWt pluss avdrag for den delte infrastrukturen kan fordeles på brukerne.

Hvis en enkelt ladestasjon deles av ere brukere, kan brukerautentisering kon gureres ved hjelp av RFID/ladekort eller ZapCharger App. Dette betyr at tilgangen kan begrenses til kun utvalgte brukere og muliggjør logging av deres individuelle lade- og forbrukshistorie.

Automatiserte tredjeparts betalingssystemer integrert med ZapCharger Pro er nå tilgjengelig fra EasyPark og Charge365. Flere automatiserte betalingstjenester kommer i fremtiden.

Sikkerhet først

Bruk av standard ladekabel som følger med elbilen, anbefales ikke som en langsiktig løsning. ZapCharger Pro er designet i henhold til de høyeste standarder for sikkerhet.

Vår ladestasjon bruker den internasjonale standard Type 2-tilkoblingen som tåler høye belastninger over tid. Innebygd på hver ladestasjon er det integrerte sikringer, elektronisk jordfeilvern, temperatursensorer, overstrøm- og overspenningsmonitorer for å sikre det høyeste sikkerhetsnivået for både brukeren og strømnettet.

I tilfelle feil, vil ZapCharger Pro stoppe lading og elektrisk frakople elbilen. I en systeminstallasjon slås bare den berørte ladestasjonen av – alle andre ladestasjoner fortsetter å være i drift.

Fremtidsrettet Ladeløsning

Med smarte ladestasjoner, som alle er koblet til vår unike ZapCloud, er vi klare til å møte alle fremtidige utfordringer.

ZapCloud er hjernen bak vår smarte ladningsinfrastruktur og overvåker, balanserer og optimaliserer lastbalanseringen mellom ladestasjonene kontinuerlig. Teknologien i ZapCloud forbedres kontinuerlig, og nye funksjoner legges til gjennom programvareoppgraderinger, omfattende APIer, live dashboards og rapporteringsverktøy.

ZapCloud Portal er brukergrensesnittet hvor installatørene og installasjonseiere kan legge til ladestasjoner, kon gurere, oppdatere, overvåke, lese ladehistorikk og mange ere ting.

Se og eksporter full ladehistorikk for hele installasjonen, en individuell ladestasjon eller per bruker.
Installasjonseiere har mulighet til å låse ladestasjoner for å tillate tilgang til bare valgte brukere eller ha den åpen for alle å lade.

Installering av en ladestasjon med ZapCloud har aldri vært enklere. All kon gurasjon er gjort gjennom ZapCloud Portal, og sanntidsovervåkning er umiddelbart tilgjengelig. Installasjonsoversikten gir detaljert informasjon om ladestasjonene dine, med informasjon som historikk, eventuelle feil og nettverksstatus.

Integrere med ZAPTEC

ZapCharger systemet kan enkelt integreres med tredjepartsløsninger for å gi f.eks. ekstern autorisasjon og overvåking. ZapCloud knytter sammen ZapCharger Pro systemet med OCPP-J 1.6 Core aktiverte skyløsninger for autentisering og overvåking.

ZAPTEC tilbyr et åpen API som kan brukes til å få tilgang til omfattende informasjon og ladehistorikk for ladesystemet du eier. ZAPTEC er dedikerte til kontinuerlig å utvide og forbedre vår løsning for å ta våre kunder trygt inn i en spennende fremtid for elektrisk transport.