Planlegging / Prosjektering

Dersom du skal bygge ny bolig, bygge om eller utvide, er det viktig med god og tidlig planlegging. På den måten kan du få en funksjonell, sikker og komfortabel bolig med livsløpsstandard, hvor de elektriske installasjonene lett kan tilpasses livets faser.

Rådgivning

Det kan være et problem at vi ikke får være med tidlig nok i prosessen ved nybygg og rehabilitering. Vanligvis vil arkitekten ha kontakt med de faggruppene som er ansvarlige for bærende elementer, mens eksempelvis rørleggere og elektrikere ofte må løse problemer på byggeplassen i stedet for på tegnebordet. Vi har bl.a. profesjonelt tegneverktøy for prosjektering, noe som gjør det mer kostnadseffektivt å ta oss med på råd før man begynner å bygge.

De fleste av oss bygger hus bare en gang i livet. Da er det ekstra viktig at vi tenker nøye gjennom hvilke funksjoner boligen skal ha.

  • Hvem skal bo her?
  • Hvilke behov har de?
  • Hvem bor her om 5 år?
  • Er boligen tilpasset slik at sikkerhet og komfort ivaretas i mange år framover?
  • Hvordan er det å bo i denne boligen om 20 år?
  • Hva om uforutsette ting skjer med vår livssituasjon?

 

De elektriske installasjonene har krav på stor oppmerksomhet i planleggingsfasen. De har stor innvirkning både på funksjonaliteten, komforten og sikkerheten.

Også økonomisk bruk av elektrisitet er en viktig del av planleggingen.